„Vzdělání je schopnost porozumět druhým." J. W. Goethe

Petrklíč

ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Spolek petrklíč


O nás

Naše zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, je nablízku dětem, jejich rodičům i jejich učitelům. My všichni v Petrklíči víme, že jen spolupráce (minimálně) těchto tří stran může vést k úspěchu.

Naším cílem je rozvíjet dítě se zdravým sebevědomím a současně s respektem k druhým, dítě se zdravými, přátelskými vztahy, zvídavé a kreativní, takové, které přijímá svůj díl zodpovědnosti a kterému nejsou lhostejní jiní lidé, ani svět kolem něj.

Takto chceme vést děti a rádi bychom si poznatky, jak nejlépe na to, předávali s těmi dospělými, kteří vidí věci podobně jako my.

Kurzy a programy


Vzdělávání

Pro školy

V rámci dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky bychom rádi nabídli programy na aktuální témata (výzva Šablony): Čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky osobnostně sociální rozvoj, inkluze, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, CT, projektová výuka, kulturní povědomí a vyjádření.

Vzdělávání probíhá formou otevřených seminářů v našich školicích prostorách nebo přímo ve škole, pro kolektiv zaměstnanců nebo pro jeho část. Pro více informací neváhejte volat nebo napsat, rádi Vám vytvoříme nabídku na míru.

Pro veřejnost

V této nabídce najdete semináře a kurzy, které se vztahují k naší základní nabídce – výchova a vzdělávání dětí, jejich volný čas, rodina a rodičovství, partnerství, kariéra a rodina, genderová problematika apod. Kurzy pomáhají maminkám a tatínkům na rodičovské dovolené udržovat svoji konkurenceschopnost na trhu. Také se cíleně zabývají rozvojem a budováním kariéry prostřednictvím rekvalifikačních kurzů.

Nejnověji nabízíme:

  • Studium pro asistenty pedagoga
  • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
  • Chůva pro děti v dětské skupině
  • Pedagog volného času
  • Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

mentoring


Poradenství

Školám nabízíme externí mentoring nebo výcvik interních mentorů. Další nabídkou je koučink nebo personální poradenství.
Rodiče se mohou na naše odborníky obrátit a řešit individuálně situace, které je ve výchově nepříjemně zaskočily. Další službou je mediace, způsob řešení nejen problémů.