Aktuální nabídka
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Aktuální nabídka kurzů a seminářů

máte - li dotaz, neváhejte volat 777327155

Letní kurz Asistenta pedagoga v Českých Budějovicích

19.5. - 31.8.2020, Lannova třída

data seminářů: květen: 19., 20. a 21., červen: 9., 10. a 30., červenec: 1. a 2., srpen: 29., 30. a 31. 8.2020

+40 hodin praxe


12.000 Kč

Spolupráce AP a učitele 


12.2. 2020., od 9,oo, Holečkova 55, Praha 5 

98% učitelů základních škol poukazuje na fakt, že inkluze nemůže být efektivní, když nefunguje spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga. A mají pravdu. Praxe je ale taková, že ani jedna strana často neví, co přesně se od ní očekává, jak má spolupráce vypadat... Výsledkem jsou oboustranné rozpaky a mnohá nedorozumění. Seminář vedený uznávanou odbornicí Mgr. Danou Forýtkovou Vám dá na tyto otázky odpovědi a jistě nastolí i další, inspirující otázky...


Mgr. Dana Forýtková

kouč, mentor, konzultantka, supervizorka, lektorka výcvikových seminářů pro pedagogy i veřejnost, odborný garant vzdělávacích programů, autorizovaná osoba NSK, certifikovaná lektorka a  implementátorka Společného vzdělávání

1.800 Kč

První pomoc a péče o děti v nemoci


11.2.2020, od 8,oo, Nové Sady 16, Brno

Pod vedením lektorky, zkušené zdravotní sestry Martiny Beštové, DiS. se účastníci budou zdokonalovat v dovednostech poskytování první pomoci dítěti, budou se učit vyhodnocovat nenadálé situace ohrožující zdraví a život dítěte, budou si zkoušet správný postup resuscitace dítěte a uvědomí si rozdíl mezi dítětem - juniorem, batoletem, kojencem a dospě

Druhá část je věnována běžným onemocněním, se kterými se můžeme setkat v domácnostech i zařízeních. Účastníci si vysvětlí správné postupy při konkrétní situaci u začínajícího či probíhajícího běžného onemocnění dítěte.


Martina Beštová, DiS.

Praxi absolvovala na Septické chirurgii v Brně Bohunicích, Zeleném domě pohody Hodonín - mentálně retardovaná mládež, ambulanci Dr. Hamadové Břeclav - estetická dermatologie a nyní pracuje na lůžkovém oddělení Ortopedie-traumatologie břeclavské nemocnice. Výukou první pomoci se zabývala už při studiu, kdy pod patronací Červeného kříže spolupořádala zážitkové kurzy. Se společností AM Solvo spolupracuje desátým rokem, nově je lektorkou i v partnerském Petrklíči.

1.500 Kč

Řešení nepříznivých výchovných situací


25.2.2020, 8,oo, Nové Sady 16, Brno

Formou příběhů a modelových situací si projdeme různými strategiemi vytváření příznivých podmínek a výchovného působení na skupinu dětí. Budeme přemýšlet o specifikách homogenní nebo heterogenní skupiny, sourozeneckých vztazích, o vzájemné interakci dětí mezi sebou, odloučení dítěte od matky, To vše s cílem nalézt vhodné postupy při předcházení a eliminování nepřiměřených reakcí dítěte.


Mgr. et Mgr. Iva Stratilová, MBA

lektorka, mentorka, mediátorka

Zaměřuje se na oblast měkkých dovedností, především komunikaci, vedení lidí, řešení konfliktů, z tvrdých dovedností ji zajímají především pedagogické kompetence. Je zapsaným mediátorem u MS ČR, působí jako zástupce autorizované osoby pro profesní kvalifikace z oblasti výchovy, vzdělávání a personalistiky. 

1.800 Kč

Letní kurz Asistent pedagoga v Brně od 7.7. - 28.8.2020

(každé úterý od 8,oo a závěrečné soustředění poslední týden)

12.000 Kč

Studium pedagogiky v Brně 7.4. - 10.11.2020

(každé úterý. Před prázdninami končíme 9.6. a začínáme 24.8. (přípravný týden pro učitele) třídenním soustředěním a potom se pokračuje obvyklými úterními setkáními). 

12.000 Kč

Asistent pedagoga v Brně 10.12.2019 - 31.3.2020

(úterky od 14,30, zkoušky 31.3.)

12.000 Kč

Asistent pedagoga v Praze 14.1. - 18.3.2020


12.000 Kč

Mentoring 24 v Brně

5. 400 Kč

Jak vypadají jednotlivá setkání:

především zde panuje pracovní a přátelská atmosféra...

Letní Asistent pedagoga v Brně

Setkávat se budeme v úterky, Na závěr plánujeme soustředění. U letních kurzů vzniká otázka - jak zvládnu kurz a dovolenou? Při našem konceptu zvládnete i delší dovolenou - povolená absence u akreditovaného kurzu je 20%, tedy dva úterky. Materiály k probíraným tématů jsou k dispozici tak, abyste scházející informace mohli doplnit. Využít můžete i nabídku konzultací.

Asistent pedagoga v Praze

V Praze plánujeme osvědčené třídenní bloky.