Studium pedagogiky

podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.,


Komu je studium určeno:

učitelům odborných předmětů středních škol, učitelům praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelům uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. 

Obsah 

MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY 

Obecná pedagogika

Základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů 

Teorie výchovy 

Základy sociální pedagogiky

MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY 

Vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie 

Vybraná témata z pedagogické psychologie 

Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga 

Sociální percepce a interpersonální chování. Interakce pedagog-žák, pedagog-rodič, pedagog-pedagog. Verbální a nonverbální komunikace. Vyjednávání a řešení konfliktů ve škole.

Forma:

Prezenční - cyklus přednášek a seminářů

Vzdělávací cíl:

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Hodinová dotace :

Celkově vzdělávací program zahrnuje 124 hodin:

• 120 hodin přímé výuky (přednášky a semináře)

• 4 hodiny zkouška

Plánované místo konání:

Holečkova 55/875, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Lannova 16, České Budějovice

Králova 9, Brno

Kolín 

Způsob vyhodnocení:

• Ústní zkouška před komisí a obhajoba závěrečné písemné práce

Více o termínech ZDE