Studium pedagogiky pro asistenty_80

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. 


Komu je určeno: 

pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 16 odst. 1 písm. d), § 17 písm. d) a f) a § 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti vychovatele nebo pedagoga volného času nebo asistenta pedagoga.

Obsah:

Společná část studia (56h):

MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY 

Základy obecné pedagogiky

MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY 

Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga

SPECIÁLNÍ MODUL III A: PRO VYCHOVATELE - 24h

Teorie výchovy

Základy sociální psychologie

Základy sociální pedagogiky

Vybraná témata pedagogické psychologie

SPECIÁLNÍ MODUL III B: PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU - 24h

Vybraná témata pedagogiky volného času

Základy sociální pedagogiky

Základy sociální psychologie

Vybraná témata pedagogické psychologie

SPECIÁLNÍ MODUL III C: PRO ASISTENTY PEDAGOGŮ 

Základy speciální pedagogiky

Vybraná témata vývojové psychologie

Forma:

Prezenční - cyklus přednášek a seminářů

Vzdělávací cíl:

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga.

Hodinová dotace :

Celkově vzdělávací program zahrnuje 84 hodin:

• 80 hodin přímé výuky (přednášky a semináře)

• 4 hodiny zkouška

Plánované místo konání:

Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Holečkova 55/875, 150 00 Praha 5 - Smíchov