„Vzdělání je schopnost porozumět druhým." J. W. Goethe

Přihláška na kurzy v olomouci 

Patrklíč - ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ