„Vzdělání je schopnost porozumět druhým." J. W. Goethe

Přihláška na kurzy v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

pETRKLÍČ - ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ