„Vzdělání je schopnost porozumět druhým." J. W. Goethe

Přihláška na kurzy v brně 

Petrklíč - ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ