„Vzdělání je schopnost porozumět druhým." J. W. Goethe

Kurzy pořádané v Brně

ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ