Vychováváme čtenáře v MŠ 16

Vyprodáno

I modul - 8 hodin

Etapa tzv. předčtenářství je nesmírně důležitá pro jeho další rozvoj - jak tedy vychovat budoucího čtenáře? Poznávací procesy ovlivňuje citovost podnětů, tím se mohou básničky, říkanky, písničky podílet na zdárném vývoji řeči, fantazie, tvořivosti. Zájem dítěte o čtený nebo předříkávaný text v tomto období je dán vazbou k rodiči či učiteli, to může být tou nejlepší "zbraní" v konkurenčním boji se všemi agresivními hlasy a zvuky, které na dítě útočí z médií i okolního prostředí.

II modul - 8 hodin

je zamýšlen jako tvořivá dílna a nápadník aktivit, které mohou být konkrétním návodem, ale lépe inspirací k aktivitám vychovávajícím budoucí čtenáře. 

1 500,00 Kč