Náš tým

lidé, se kterými se setkáte na seminářích a zkouškách nejčastěji, kolegové, se kterými nás pojí pracovní přátelství mnoho let...

Mgr. Miroslav Lipták

psycholog, lektor, poradce

Svoji činnost orientuje na vzdělávání, psychologické a výchovné poradenství a psychodiagnostiku. V rámci poradenství a vzdělávání poskytuje pedagogicko - psychologickou odbornou péči, konzultace a semináře rodičům, učitelům a vychovatelům. Pomáhá dětem a mládeži s poruchami chování a jejich rodičům zvládnout problémy ve škole i v rodině. Spolupracuje s třídními učiteli, metodiky prevence a výchovnými poradci na školách. 

PhDr. Vladimír Hřebíček  

trenér, konzultant a kouč manažerských dovedností

Zaměřuje se především na oblasti neustálého zlepšování (kaizen), štíhlý (lean) management a metody hledání nových myšlenek pro zlepšování procesů a na související otázky řízení lidských zdrojů. Má zkušenosti se vzdělávacími a zlepšovatelskými projekty z více než 50 podniků a organizací v České republice i v zahraničí, včetně škol různých stupňů.

Od roku 2004 učí externě na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně předmět rozvoj manažerských a komunikačních dovedností.

Od roku 2007 je externím učitelem na katedře hudební produkce, kde učí studenty oboru hudební management.

Od roku 2015 vede vzdělávací projekt na internetu: www.hlavní-myšlenky.com, který zprostředkovává manažerům a studentům rešerše knih o osobním růstu, vedení lidí a komunikaci.


Mgr. Karolína Fuchsová

lektorka, autorka odborných textů a členka zkušební komise

" Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým" Ch. Chaplin

Vystudovala Pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na sociální a školní pedagogiku. Od začátku studia se intenzivně zabývá předškolní pedagogikou. Teoretické poznatky opírá o praxi ze státní i soukromé mateřské školy. Od roku 2013 spolupracuje s firmou AM Solvo, jako lektorka kurzů: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a pro učitele mateřských škol v rámci DVPP. Témata, kterými se nejraději zabývá: sociální vývoj dětí a jeho podpora v mateřské škole, výchova k psychické odolnosti dítěte, dvouleté děti v mateřské škole, čtenářská pregramotnosti. Těší ji, když s učitelkami MŠ a ZŠ může sdílet, co se daří a úspěchy se vzájemně inspirovat.

 

 Mgr. Hana Janošková 

lektorka DVPP se zaměřením na předškolní pedagogiku

členka a předsedkyně zkušební komise pro profese Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky

Kvalifikace: SZŠ Brno obor zdravotní sestra

UP PdF Olomouc obor pedagogika předškolního věku + speciální pedagogika + učitelství pedagogiky na SŠ.

Ve školství pracuje od roku 1996 v oblasti předškolní pedagogiky, speciální pedagogiky a učitelství na střední škole. V roce 2008 byla jmenována ředitelkou MŠ Řícmanice a pracuje ve funkci dodnes. Svoje profesní uplatnění od roku 2014 rozšířila o lektorskou činnost především v oblasti předškolního vzdělávání, kde poskytuje vzdělávání dospělým. Je zástupkyní autorizované osoby v oboru Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky.


Martina Beštová, DiS

lektorka v oblasti první pomoci a péče o dítě v době nemoci


v r. 2000 ukončila VOŠ zdravotnickou J. Podsedníka v Brně jako Diplomovaná všeobecná zdravotní sestra. Praxi absolvovala na Septické chirurgii v Brně Bohunicích, Zeleném domě pohody Hodonín - mentálně retardovaná mládež,                ambulanci Dr. Hamadové Břeclav - estetická dermatologie a nyní pracuje na lůžkovém oddělení Ortopedie-traumatologie břeclavské nemocnice.
Neustále se vzdělává a věnuje se novým poznatkům:  má za sebou kosmetický kurz, reflexologie nohy i ruky Ing. Černý + Patakyovi, kurz Dornova metoda, Breussova masáž, Thai king massage - Itálie, reiky. 
Ráda pracuje s lidmi. Výukou první pomoci se zabývala už při studiu, kdy pod patronací Červeného kříže spolupořádala zážitkové kurzy. 
Je optimista :-D

Mgr. et Mgr. Iva Stratilová, MBA

lektorka, mentorka, ředitelka 

Celý profesní život je svázána se školstvím. Nejprve působila jako učitelka, později jako lektorka a mentorka pedagogických kompetencí.  Zaměřuje se na oblast měkkých dovedností, především komunikaci, vedení lidí, řešení konfliktů, z tvrdých dovedností ji zajímají především pedagogické kompetence. Je zapsaným mediátorem u MS ČR, působí jako zástupce autorizované osoby pro profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M), Lektor dalšího vzdělávání, Personalista (kód: 62-007-N), Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012-R), Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (kód: 62-014-R).  

Chtěla by, aby vzdělávání, které ji samotnou tak baví, přinášelo užitek, příjemně prožité chvíle, inspiraci, nový elán a impulsy i tehdy (či právě v té době), kdy tráva není tak zelená a nebe tak modré, jak bychom si přáli...