Kariérový poradce

kurz je určen všem, kteří se chtějí připravit na profesní dráhu poradce zakončenou profesní zkouškou Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004-R)

 Z obsahu:

Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství

Faktory důležité v kariérním poradenství (schopnosti, minulé výkony, zájmy a výběr povolání, pracovní hodnoty, osobnostní vlastnosti, temperament) 4

Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky

Popsat základní zásady interpretace diagnostických metod v kariérové diagnostice

Vedení poradenského rozhovoru s cílem získat základní kariérové informace

Kariérová práce s jednotlivcem a se skupinou, individuální plány, metody skupinové kariérní práce

Vedení evidencí, systemizace kariérových informací na regionální úrovni, práce s potenciálními zaměstnavateli

Poskytování kariérových informací ze světa vzdělávání a světa práce, 10 h

Orientace v legislativě počátečního a dalšího vzdělávání včetně předpisů souvisejících s kariérovým poradenstvím

Orientace v legislativě počátečního a dalšího vzdělávání včetně předpisů souvisejících s kariérovým poradenstvímČasová dotace: 80 vyučovacích hodin

Termín a místo konání: viz aktuální nabídka

Cena: 30.000 Kč, v ceně je započítána i profesní zkouška,  sleva pro pedagogické pracovníky viz aktuální nabídka