DVPP

Další vzdělávání pro pedagogické pracovníky

Pro pedagogy nabízíme akreditované kurzy a semináře. Jednou z možností je přihlásit se na otevřený seminář a druhou je realizace semináře pro sborovnu. Se školami spolupracujeme na jejich projektech. Máme letitou zkušenost s analýzou vzdělávacích potřeb, jejím sladěním s požadavky projektů (např. Šablony), s realizací na míru, tedy s maximálním ohledem na provoz školy a také s nezbytným vedením dokumentace dle požadavků klienta.

V tabulce nabízíme přehled některých seminářů. Jedná se ale o základní nabídku. Rádi pro Vás vytvoříme takový seminář, aby odpovídal Vašim představám.

pro MŠ například:

 • Matematická pregramotnost, seminář a dílna, 7795/2017-1-262
 • Pedagogická diagnostika v předškolním věku 16, seminář, 28990/2017-1-1042  
 • Dvouleté děti v MŠ učitelé MŠ, seminář a dílna, 7795/2017-1-262 
 • Vychováváme čtenáře v mateřské škole, seminář a dílna, 1243/2017-1-13 
 • Individualizace v mateřské škole učitelé MŠ, seminář a dílna, 7795/2017-1-262 

ZŠ a SŠ


 • Pedagogická diagnostika v praxi 16,  seminář a dílna, 28990/2017-1-1042 
 • Hodnocení žáků s ohledem na specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH 16, seminář a dílna , 28990/2017-1-1042 
 • Překonávání jazykových bariér u dětí a žáků cizinců 16, seminář, 28990/2017-1-1042 
 • Jak na IVP a PLPP 16, seminář, 28990/2017-1-1042 
 • Pedagogická diagnostika a hodnocení 32, seminář a dílna, 28990/2017-1-1042 
 • Jazykové bariéry a specifika hodnocení 32, seminář, 28990/2017-1-1042 
 • Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH I, seminář a dílna, 32608/2016-2-831 
 • Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH II, seminář a dílna, 32608/2016-2-831 J
 • Jak na IVP žáka ZŠ, seminář, 32608/2016-2-831
 • Jak na PLPP v rámci podpůrného opatření I. stupně, seminář,  32608/2016-2-831 
 • Pedagogická diagnostika v praxi I učitelé 1.stupně ZŠ, seminář a dílna, 32608/2016-2-831
 • Pedagogická diagnostika v praxi II učitelé 1.stupně ZŠ, seminář a dílna, 32608/2016-2-831 
 • Překonávání jazykových bariér u dětí a žáků cizinců I, seminář, 32608/2016-2-831 
 • Překonávání jazykových bariér u dětí a žáků cizinců II, seminář, 32608/2016-2-831 
 • Pedagogická diagnostika v předškolním věku I učitelé MŠ, seminář,  1243/2017-1-13 
 • Pedagogická diagnostika v předškolním věku II, seminář, 1243/2017-1-13 
 • Vychováváme  čtenáře na základní škole, seminář a dílna 201632608/2016-2-831 
 • Jak připravit zajímavou výuku poutavou formou pro žáky ZŠ a SŠ, seminář , 30083/2014-1-672 
 •  Osobnostně sociální výchova 24, seminář a dílna, 871/2018-1-12 
 • Mentoring II, seminář a dílna , 7645/2015-2-213 
 • Mentoring III, seminář a dílna, 7645/2015-2-213 
 • Zvyšování pedagogických kompetencí, seminář a dílna, 7645/2015-2-213 

a další...